Nabídka seminářů

 

Na základě písemné nebo elektronické přihlášky budou evidovaní účastníci informováni o případných změnách.
Přihlášky jsou závazné a na základě zaslaných podkladů obdržíte doklad k úhradě účastnického poplatku.
Při zrušení účasti, bez předchozí písemné omluvy, v době kratší než 5 pracovních dnů před konáním semináře, nebo nedostavení se na seminář, bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny (je možnost vyslat náhradníka).

Nabídka seminářů aktualizována ke dni 10. 1. 2018.

 

Platbu za seminář zašlete na účet u ČSOB č. 252192192/0300

Všechny ceny jsou včetně DPH (21%), občerstvení a materiálů (tiskopisy, příklady nebo prezentace lektora).

Termín Místo Propozice kurzu Přednáší
11. 1. 2018,
9:00 – 13:00 hod.
Mariánské Lázně, HŠ – Komenského 449 Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání PO

Cena 1 600,-Kč

VS: 1831

Registrovat e-mailem

Ing. Dana Vankeová

členka Výkonného výboru SÚ ČR, certifikovaná účetní

ODLOŽENO Plzeň, KCVJŠ – sady 5. května 42 Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání PO

Cena 1 620,-Kč

VS: 1801

Registrovat e-mailem

Ing. Dana Vankeová

členka Výkonného výboru SÚ ČR, certifikovaná účetní

16. ledna 2018,
9:00 – 13:00 hod.
Plzeň, SPŠS – Chodské nám. 2 Daňové přiznání FO za rok 2017, novinky v legislativě

Cena 1 580,-Kč

VS: 1802

Registrovat e-mailem

Ing. Monika Sušánková

specialistka na daň z příjmů, Plzeň

18. ledna 2018,
9:00 – 13:00 hod.
Mariánské Lázně, HŠ – Komenského 449 Daňové přiznání FO za rok 2017, novinky v legislativě

Cena 1 630,-Kč

VS: 1832

Registrovat e-mailem

Ing. Monika Sušánková

specialistka na daň z příjmů, Plzeň

Ing. Helena Vydrová

Q-Audit s.r.o., daňová poradkyně, auditorka

9. února 2018,
9:00 – 13:00 hod.
Plzeň, SPŠS – Chodské nám. 2 DPH v roce 2018

Cena 1 650,-Kč

VS: 1803

Registrovat e-mailem

Ing. Eva Krekulová

Fiscalis Plzeň s.r.o., daňová poradkyně,
členka sekce DPH komory daňových poradců ČR

20. únor 2018,
9:00 – 13:00 hod.
Plzeň, KCVJŠ – sady 5. května 42 Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky

Cena 1 700,-Kč

VS: 1804

Registrovat e-mailem

Mgr.Nikola Dohnalová

certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů, FlyEye s.r.o.

22. února 2018,
9:00 – 13:00 hod.
Mariánské Lázně, HŠ – Komenského 449 Ochrana osobních údajů od roku 2018 v podnikové praxi

Cena 1 700,-Kč

VS: 1835

Registrovat e-mailem

Mgr. Nikola Dohnalová

certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů FlyEye s.r.o.

ODLOŽENO,
9:00 – 13:00 hod.
Plzeň EET v podmínkách 2018 roku 2018 – po nálezu Ústavního soudu

Cena 1 650,-Kč

VS: 1805

Registrovat e-mailem

Ing. Dana Vankeová

členka VV SÚ ČR, certifikovaná účetní

12. dubna 2018,
9:00 – 13:00 hod.
Mariánské Lázně, HŠ – Komenského 449 Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb DŘ v praxi

Cena 1 700,-Kč

VS: 1803

Registrovat e-mailem

Bc. Zdeněk Vondrák

daňový poradce, specialista na správu daní