Nabídka seminářů

Na základě písemné nebo elektronické přihlášky budou evidovaní účastníci informováni o případných změnách.
Přihlášky jsou závazné a na základě zaslaných podkladů obdržíte doklad k úhradě účastnického poplatku.
Při zrušení účasti, bez předchozí písemné omluvy, v době kratší než 5 pracovních dnů před konáním semináře, nebo nedostavení se na seminář, bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny (je možnost vyslat náhradníka).

Platbu za seminář zašlete na účet u ČSOB č. 252192192/0300

Všechny ceny jsou včetně DPH (21%), občerstvení a materiálů (tiskopisy, příklady nebo prezentace lektora).

Účetní uzávěrka roku 2018 pro podnikatelské subjekty

 

Datum / čas Téma školení Přednášející Cena VS
12.11.2019
9.00 - 13.00
Zákon o DPH - novinky
Plzeň, Plzeň
Ing. Václav Benda
BVO.CZ, s.r.o., specialista na oblast DPH
1650 Kč 201908
14.11.2019
9.00 - 13.00
Zákon o DPH - novinky
Hotelová škola, Mariánské Lázně
Ing. Václav Benda
BVO.CZ, s.r.o., specialista na oblast DPH
1650 Kč 201947
19.11.2019
9.00 - 13.00
Mzdové aktuality
Plzeň, Plzeň
Ing. Marie Hajšmanová
mzdová auditorka s akreditací AIS, soudní znalec v oboru mezd
Vlasta Nováčková
specialista na oblast SP, ZP, NP a DP
1630 Kč 201909
21.11.2019
9.00 - 13.00
Mzdové aktuality
Hotelová škola, Mariánské Lázně
Ing. Marie Hajšmanová
mzdová auditorka s akreditací AIS, soudní znalec v oboru mezd
Vlasta Nováčková
specialista na oblast SP, ZP, NP a DP
1680 Kč 201948

brzy se v nabídce objeví…