Nabídka seminářů

Na základě písemné nebo elektronické přihlášky budou evidovaní účastníci informováni o případných změnách.
Přihlášky jsou závazné a na základě zaslaných podkladů obdržíte doklad k úhradě účastnického poplatku.
Při zrušení účasti, bez předchozí písemné omluvy, v době kratší než 5 pracovních dnů před konáním semináře, nebo nedostavení se na seminář, bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny (je možnost vyslat náhradníka).

Platbu za seminář zašlete na účet u ČSOB č. 252192192/0300

Všechny ceny jsou včetně DPH (21%), občerstvení a materiálů (tiskopisy, příklady nebo prezentace lektora).

!!!

 

Účetní uzávěrka roku 2018 pro podnikatelské subjekty

Vzhledem k situaci nelze do odvolání zajistit školení prezenční formou, proto níže zasílám nabídku na školení, které pořádá Svaz účetních Hradec Králové a i Vy všichni máte možnost se účastnit – jedná se o on-line semináře. Členům všech zapsaných spolků Svazu účetních bude poskytnuta sleva při platbě.
Přihlášení je možné přímo nebo jako obvykle e-mailem na mou adresu. Doklad vystaví SÚ HK.
Jak ONLINE školení bude probíhat?
Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
– Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download – první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
– Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
– Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.
Více info zde https://www.suhk.cz/kurz/novela-zakoniku-prace-v-roce-2020-a-2021-se-zamerenim-na-zasadni-zmeny-voblasti-dovolene

Datum / čas Téma školení Přednášející Cena VS
09.03.2021
9.00 - 14.00
Aktuální novinky v daních a účetnictví v roce 2021 Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, lektorka účetní a daňové problematiky
1550 Kč 2107
16.03.2021
8.30 - 13.30
Elektronická komunikace účetních a daňových poradců, novela daňového řádu, nový portál “Moje daně“ MVDr. Milan Vodička
daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR
1650 Kč 2109
17.03.2021
9.00 - 14.00
Daň z příjmů PO ve znění zákona o daních z příjmů platných pro rok 2021 Ing. Jitka Kotorová
vedoucí odd. daně z příjmů práv. osob FÚ pro Plzeňský kraj
1650 Kč 2106
19.03.2021
9.00 - 14.00
Praktické uplatňování DPH v roce 2021 Ing. Eva Krekulová
Fiscalis Plzeň, s.r.o. - daňová poradkyně
členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR
1650 Kč 2105

Další plánované semináře, zatím bez stanoveného data:

 

Praktické uplatňování DPH v roce 2021

Ing. Eva Krekulová Fiscalis Plzeň s.r.o., daňová poradkyně,

členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR

Mariánské Lázně, HŠ – Komenského 449

Praktické uplatňování DPH v roce 2021

Ing. Eva Krekulová Fiscalis Plzeň s.r.o., daňová poradkyně,

členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR

Plzeň, Hotel Central – salonek Eben

Účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, odpisy, oceňování

Ing. Jindřich Ledvina HZ Plzeň spol. s r.o., auditor

cena *): 1.700- Kč VS 20306 Mariánské Lázně, HŠ – Komenského 449

Účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, odpisy, oceňování.

Ing. Jindřich Ledvina HZ Plzeň spol. s r.o., auditor

cena *): 1.700- Kč VS 20005 Plzeň