Nabídka seminářů

Na základě písemné nebo elektronické přihlášky budou evidovaní účastníci informováni o případných změnách.
Přihlášky jsou závazné a na základě zaslaných podkladů obdržíte doklad k úhradě účastnického poplatku.
Při zrušení účasti, bez předchozí písemné omluvy, v době kratší než 5 pracovních dnů před konáním semináře, nebo nedostavení se na seminář, bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny (je možnost vyslat náhradníka).

Platbu za seminář zašlete na účet u ČSOB č. 252192192/0300

Všechny ceny jsou včetně DPH (21%), občerstvení a materiálů (tiskopisy, příklady nebo prezentace lektora).

Účetní uzávěrka roku 2018 pro podnikatelské subjekty

 

Datum / čas Téma školení Přednášející Cena VS
01.01.2020 - 31.12.2020
9.00 - 13.00
Odpovědnost za škodu způsobenou klientovi
Plzeň, Plzeň
Mgr. Petr Žižka
Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, Plzeň
1600 Kč 201906
29.09.2020
9.00 - 13.00
Účetní a daňové aktuality – změny v daňových zákonech
Hotelová škola, Mariánské Lázně
Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, lektorka účetní a daňové problematiky
1750 Kč 20303