Prodej knih a časopisů

Nabízím k prodeji publikace Nakladatelství Sagit, a.s a knihy od Grada Publishing, a.s.
 
Nabízím k prodeji časopis Metodické aktuality SÚ vydávaný VV SÚ ČR, který vychází 1x za měsíc a nabízí svým čtenářům:

  • další komentáře k zákonu o účetnictví,
  • vývoj stanovisek a poznatků v oblasti novely zákona o účetnictví,
  • praktické aplikace účetních metod a stanovených postupů účtování,
  • výstupy z jednání metodických rad Svazu účetních,
  • závěry pracovních skupin,
  • výstupy z jednání s ministerstvem financí,
  • názory, stanoviska, poznatky, komentáře,
  • návody a manuály předních odborníků.

  

Cena 100,- Kč / 1 číslo
 
Zvýhodněná cena za celý ročník 2016 více v sekci Akce a slevy.
 
V případě zájmu o koupi časopisu, použijte kontaktní formulář.

 

Obsah ukázkového čísla (7/2016):

MA 6-2016obálkaredúč
 

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva jsme se v Metodických aktualitách již dvakrát věnovali nejpodstatnějším změnám v právní úpravě obchodních společností. Od té doby se některé názory a výklady posunuly jiným směrem, můžeme čerpat z nových rozhodnutí odvolacích vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR, z výkladových stanovisek občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Proto jsme se rozhodli sedmé číslo Metodických aktualit opět věnovat právní úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Odborný článek pro Vás zpracoval JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL. M. Ve svém příspěvku navazuje na svůj předešlý výklad, v některých ohledech aktualizuje své závěry v návaznosti na novou judikaturu a prezentované názory soudců, reaguje také na další problémy aplikace nové právní úpravy, které přinesla praxe.

V závěrečné části tohoto čísla Vám nabízíme další zpracované odpovědi na odborné dotazy z praxe, které směřovaly především do oblasti daně z přidané hodnoty.

[huge_it_slider id=“1″]