Obchodní podmínky

Přihlášky k účasti

 • přihlášky k účasti na přednášky, semináře přijímám pouze písemně – přihlášení je možné prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem, případně poštou
 • zaslané přihlášky jsou závazné – odeslání přihlášky se potvrzuje souhlas s obchod- ními podmínkami
 • potvrzení přihlášek
  •  pokud objednáte vzdělávací akce prostřednictvím webových stránek obdržíte e odpověď s potvrzením objednávky na svůj e-mail
  • pokud objednáte vzdělávací akce formou e-mailu, bude Vám po zpracování objednávky zasláno potvrzení včetně dokladu k úhradě
  • u objednávek zaslaných poštou uveďte svůj telefonický kontakt a e-mail, abych se s Vámi mohla spojit
 • přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení akce

Úhrada a způsob platby

 • úhrada vložného se provádí bezhotovostně – klienti obdrží zálohovou fakturu e-mailem, jiný způsob je možný pouze po předchozí dohodě
 • zálohovou fakturu je třeba řádně a včas uhradit
 • daňový doklad obdržíte poštou nebo v den konání u prezence (v zákonném termínu po připsání platby na náš účet)
 • Ing. Julie Kukanová je plátce DPH

Stornovací podmínky

 • veškeré změny a storna přijímám pouze písemně
 • nejsem schopna nést rizika za klimatické podmínky (sníh, led, déšť, horko, vítr) a zdravotní komplikace objednavatele
 • bezplatné storno přijímám nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce, po tomto termínu je přihlášený zájemce povinen uhradit plnou cenu
 • storno v den konání akce, případné storno v průběhu akce nebude akceptováno
 • pokud se přihlášený zájemce na seminář nedostaví bez předchozí písemné omluvy, hradí plnou cenu – faktura (daňový doklad) na úhradu vložného bude zaslána na adresu objednavatele včetně podkladových materiálů
 • dle potřeby můžete vyslat náhradníka

Organizační změny

 • vyhrazujeme si právo změny lektora a místa konání vzdělávací akce
 • v případě změny data konání akce či zrušení akce z provozních důvodů Vám bude již uhrazený účastnický poplatek vrácen v plné výši

Školení

 • prezence účastníků probíhá ½ hodiny před vlastním zahájením (pokud není uvedeno jinak) – žádáme Vás, abyste ostatní účastníky nerušili svým pozdním příchodem
 • součástí ceny všech jednodenních školení, je občerstvení .
 • pro nepřihlášené účastníky seminářů občerstvení negarantujeme
 • nabízím speciální občerstvení pro vegetariány – prosíme o uvedení tohoto požadavku do objednávky
 • dále jsou součástí ceny za školení podkladové materiály