Lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Vystudoval VŠE v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí, kde od roku 1993 působil jako vedoucí pracovník odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, kde se podílel např. na přípravě zákona o dani z přidané hodnoty ke dni vstupu České republiky do EU. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, nyní soukromě podniká v poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.).

 


Ing. Marie Hajšmanová

Neaspol s.r.o – soudní znalec v oboru mezd

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Poté získala praxi jako mzdová účetní, daňová metodička Finančního ředitelství v Plzni a asistentka daňového poradce a auditora. Má také bohaté zkušenosti v oblasti odměňování zaměstnanců.

V současné době se věnuje poradenské a lektorské činnosti, je soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES. Jako lektorka se specializuje především na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, mzdy a účetnictví.

 


 

Ing. Pavel Mošna
specialista na oblast DPH

 


 

Vlasta Nováčková
účetní poradkyně se zaměřením na sociální a zdravotní pojištění

 


 

Ing. Jana Pilátová

auditorka, členka rady KAČR, daňová poradkyně, členka sekce účetnictví při KDP ČR, prezidentka Svazu účetních České republiky.

 


 

Ing. Monika Sušánková

specialistka na daň z příjmů
Pracuje jako ředitelka odboru metodiky a výkonu daní Finančního úřadu pro Plzeňský kraj.

 

Ing. Dana Vankeová

cerifikovaná účetní, člena Výkonného výboru Svazu účetních ČR. Působí jako lektorka v oblasti účetnictví a daní. Zabývá se účetnictvím podnikatelů.

 

Bc. Zdeněk Vondrák, Dis.

Daňový poradce (ev. č. 3102), absolvoval Vyšší odbornou školu v Kladně, obor finance a bankovnictví a Masarykovu Univerzitu Brno, obor právo a podnikání. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. Věnuje se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se také na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů.

 

JUDr. Svatopluk Galočík

Lektor specializovaný na problematiku DPH a obchod mezi státy EU a třetími zeměmi. Vystudoval právnickou fakultu UK. Působil mimo jiné na generálním ředitelství cel, ministerstvu financí ČR v oddělení DPH a během vstupu ČR do EU se legislativně zabýval intrakomunitárními vztahy u služeb a zboží. Nyní se zabývá finančním poradenstvím.

 

Ing. Vladimír Zdražil

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je člen metodické rady Svazu účetních. 8 let byl finančním ředitelem ve dvou středně velkých společnostech. Od roku 2007 podniká a věnuje se vedení účetnictví včetně lektorské činnosti v oblasti účetnictví a daní, mezinárodního obchodu a smluv s mezinárodním obsahem. Je specialistou na přeshraniční obchod (má bohaté zkušenosti s obchodním jednáním se zahraničními partnery s důrazem na zprostředkování prodeje obchodních společností zahraničním investorům).

Pro Komoru daňových poradců ČR vede kurzy „Základy daňového poradenství v angličtině“ a „Daňové poradenství v příkladech v angličtině“.


 

Mgr. Petr Žižka

 

 

 

Advokát. Od roku 2012 působil v advokátní kanceláří Křivánek, Tomášek s.r.o. vykonávající generální právní praxí se zaměřením na problematiku obchodních společností a družstev. Následně do roku 2019 vykonával ve společnosti Broker Consulting, a.s. působící mimo jiné v oboru zprostředkování pojistných služeb, funkci ředitele právního odboru. V této funkci se pak zabýval také problematikou vzniku a náhrad škodných událostí. V současné době provozuje vlastní advokátní praxi zabývající se problematikou náhrady škod.