Ekonomické poradenství

V oblasti ekonomického poradenství poskytuji tyto služby:

 • zastupování klienta při kontrolách fin. úřady, zdr. pojišťovnami a OSSZ
 • zpracování daňových přiznání k různým typům daní
 • komunikace s finančními úřady, zdravotními pojišťovnami a OSSZ
 • zajištění odkladu termínu pro podání daňových přiznání k dani z příjmů
 • vedení daňové evidence
 • kontrola účetních podkladů dodaných klientem
 • zpracování vnitřních předpisů účetní jednotky
 • vyúčtování nebo vrácení daní z Německa
 • vedení mzdové agendy
 • kalkulace mzdových nákladů
 • zpracování podkladů k žádostem o úvěr, hypotéku a další finanční produkty
 • zprostředkuji pořízení i proškolení účetního SW – Účto 2000 – Tichý.