Účetní závěrka roku 2018 pro podnikatelské subjekty

nahrávám mapu....

Datum / čas
18.03.2019
9.00 - 13.00

Místo konání
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola


Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou.

1.Účetní závěrka

 • Připravení účetní závěrky včetně stanovení termínů pro daňové přiznání právnických osob
 • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech
 • Inventarizace z pohledu DPH – pokyn GFŘ dle novely zákona o DPH č. 170/2017 Sb.
 • Závěrkové práce, časové rozlišení dohadné položky, opravné položky účetní a daňové, účetní a daňové odpisy, účtování o rezervách, účtování o dotacích, problematika darů
 • Zásoby účtování a aktivace u zásob pořízených vlastní činností
 • Kurzové rozdíly, účtování o reálné hodnotě, účtování o odložené a splatné dani, …
 • Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek
 • Nové přílohy účetní závěrky schvalování, zveřejňování, povinnost auditu
 • Změny v účetních výkazech, změny v účetnictví od 1. 1. 2018

2. Daňový přehled

 • Časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmů
 • Daňově neuznatelné náklady, vyloučené výnosy
 • Položky zvyšující a snižující základ daně
 • Uplatnění ztrát z minulých období
 • Zálohy na příští období

Lektorka: Ing. Dana Vanke, certifikovaná účetní, lektorka účetní a daňové problematiky
Datum a čas: pondělí 18. 03. 2019, 9:00 – 13:00 (prezence od 8:30)
Místo konání: Plzeň, KCVJŠ – sady 5. Května 42
Cena: 1.680,- Kč (vč. DPH) v ceně je zahrnuto drobné občerstvení

Úhradu proveďte převodním příkazem na účet č. 252192192/0300 u ČSOB Plzeň, VS 201902

Přihlášky v písemné nebo elektronické podobě budou evidovány, na jejich základě budou účastníci informováni o případných změnách.

Přihlášky jsou závazné a na jejich základě obdržíte fakturu – daňový doklad.

Uzávěrka přihlášek je 11. 03. 2019

Při zrušení účasti bez předchozí písemné omluvy v době kratší než 5 pracovních dnů před konáním semináře, nebo nedostavení se na seminář, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny (je možnost vyslat náhradníka).

Rezervace míst

Rezervace jsou uzavřeny.

Do komentáře uveďte, prosím, své kontaktní a fakturační údaje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *