Mzdové aktuality roku 2019 a změny od 1.1. 2020

nahrávám mapu....

Datum / čas
09.12.2019
9.00 - 13.00

Místo konání
KCVJŠ


 • Změny v oblasti mezd a platů
 • Úprava minimální a zaručené mzdy od ledna 2020 a její důsledky
 • Nové redukční hranice pro náhradu mzdy po dobu pracovní neschopnosti.
 • Dovolená a zásady jejího čerpání, případně převedení zůstatku dovolené do dalšího roku
 • Doba strávená na pracovní cestě – mzda či náhrada mzdy
 • Změny sazeb stravného při zahraničních a tuzemských pracovních cestách
 • Nová výše nezabavitelných částek a další změny v oblasti srážek ze mzdy
 • Pojistné na sociální a zdravotní pojištění
 • Minimální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění
 • Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020
 • Důsledky karenční doby a změny výše pojistného na soc. zabezpečení od poloviny roku 2019
 • Problémové otázky související s určením vyměřovacích základů pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění a odvody pojistného
 • Nemocenské pojištění
 • E-neschopenky
 • Nová redukční hranice, sazby pro nemocenské pojištění
 • Důchodové pojištění
 • Povinnosti mzdové účetní po konci kalendářního roku
 • Přehledné časové uspořádání povinností účetní na konci roku 2019 a začátkem roku 2020

Lektor:             Ing. Marie Hajšmanová                      mzdová auditorka s akreditací AIS

datum a čas:   pondělí 9. 12 2019                               9:00 – 13:00 (prezence od 8:30)

Místo konání:  Plzeň                                                   KCVJŠ, sady 5. května 42

Cena:               1.630,- Kč (vč. DPH) v ceně je zahrnuto drobné občerstvení

Úhradu proveďte převodním příkazem na účet č. 252192192/0300 u ČSOB Plzeň, VS 201909

Přihlášky v písemné nebo elektronické podobě budou evidovány, na jejich základě budou účastníci informováni o případných změnách.

Přihlášky jsou závazné a na jejich základě obdržíte fakturu – daňový doklad.

uzávěrka přihlášek je 2. 12. 2019

Při zrušení účasti bez předchozí písemné omluvy v době kratší než 5 pracovních dnů před konáním semináře, nebo nedostavení se na seminář, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny (je možnost vyslat náhradníka).

Rezervace míst

Rezervace jsou uzavřeny.

Do komentáře uveďte, prosím, své kontaktní a fakturační údaje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *