Mzdové aktuality

Datum / čas
08.01.2024
9.00 - 13.00

Místo konání
Hotelová škola


1. Změny v zákoníku práce a právních předpisech souvisejících

 • minimální a zaručená mzda
 • změny v tuzemských i zahraničních cestovních náhradách
 • dovolená u zaměstnanců pracujících na základě DPP a DPČ od ledna 2024 v příkladech, výpočet průměrného a pravděpodobného výdělku při výpočtu náhrad mzdy za dovolenou

2. Srážky ze mzdy

 • výpočet nezabavitelného minima od ledna 2024
 • vyživované osoby pro účely srážek ze mzdy

3. Změny náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti a další změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a nemocenského pojištění

 • změna mzdových parametrů rozhodných pro pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní a důchodové pojištění a jejich praktické dopady
 • nové redukční hranice pro náhradu mzdy po dobu pracovní neschopnosti od ledna 2024
 • nové redukční hranice pro úpravu denních vyměřovacích základů pro účely nemocenského pojištění
 • zvýšení % pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců
 • změny v pojistném na nemocenském pojištění, %ní výše nemocenských dávek
 • změny v pojistném na zdravotní pojištění, minimální vyměřovací základ, doplatek do minima
 • účast na nemocenském pojištění a s ní související pojistné na sociální zabezpečení v případě souběhu DPP u vice zaměstnavatelů od července 2024
 • důsledky změn v organizaci sociálního zabezpečení a nového územního uspořádání správ sociálního zabezpečení

4. Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2024 a roční zúčtování záloh na daň za rok 2023

 • zásadní změny v dani z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2024
 • základní zásady pro provedení ročního zúčtování – povinnosti plátců daně, práva poplatníků
 • žádost o provedení ročního zúčtování záloha za rok 2023
 • prokazování slev na dani a jejich uplatnění až na konci roku (podmínky pro jejich přiznání, doklady), sleva na vyživovanou manželku
 • roční zúčtování záloh na daň v případě více zaměstnání ve zdaňovacím období

 

Ing. Marie Hajšmanová, soudní znalec v oboru mezd.
8. 1. 2024, 9:00 – 13:00
cena *): 1.950,- Kč

VS 2431

Mariánské Lázně, HŠ – Komenského 449

Rezervace míst

Rezervace jsou uzavřeny.

Do komentáře uveďte, prosím, své kontaktní a fakturační údaje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *