Moderní platformy a daňové souvislosti z nich plynoucí pro tuzemské plátce DPH

nahrávám mapu....

Datum / čas
22.05.2019
9.00 - 13.00

Místo konání
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola


Podrobné seznámení s on-line platformou – prodejní a logistický kanál (Amazon), při pronikání na zahraniční trhy a nebo využívají placených reklamních služeb (zejména Google, Facebook).

Svoje osobité postavení má on-line platforma UBER (přeprava osob), či AirBnB (platforma spojující ubytovatele a hosta)

Tento seminář slouží k rozklíčování obsahu smluvního vztahu s těmito platformami a v návaznosti na to i vyřešení daňové povinnosti vyplývající z uplatňování DPH z předmětných transakcí včetně promítnutí do účetnictví. V praxi je často slyšet text :“ nevím, jak mám uplatnit DPH, protože oni mi neposlali žádnou fakturu..“ To bohužel není adekvátní odpověď

  • E-commerce a jeho zpracování do směrnice k DPH – přehled změn od roku 2019 a již schválené změny od roku 2021
  • Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
  • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí s tzv. B2B obchodním konceptem a při využití prodejní platformy např. Amazon a eBay
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek základního pravidla dle § 9 ZDPH) a nebo dle zvl. pravidel (viz § 10):s důrazem na reklamu u mediálních gigantů
  • Reklama na FB a Google – daňově včetně obsahu daňových dokladů
  • UBER u smluvních partnerů a zákazníků, účetně i daňové hledisko
  • Amazon a eBay v detailu, problematika dodatečných DP u pozdě registrovaných DIČ

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil, člen Metodické rady SÚ ČR

Datum a čas: úterý 01. 04. 2019, 9:00 – 13:00 (prezence od 8:30)

Místo konání: Plzeň, KCVJŠ – sady 5. Května 42

Cena: 1.650,- Kč (vč. DPH), v ceně je zahrnuto drobné občerstvení

Úhradu proveďte převodním příkazem na účet č. 252192192/0300 u ČSOB Plzeň, VS 201904

Přihlášky v písemné nebo elektronické podobě budou evidovány, na jejich základě budou účastníci informováni o případných změnách.

Přihlášky jsou závazné a na jejich základě obdržíte fakturu – daňový doklad.

uzávěrka přihlášek je 15. 05. 2019

Při zrušení účasti bez předchozí písemné omluvy v době kratší než 5 pracovních dnů před konáním semináře, nebo nedostavení se na seminář, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny (je možnost vyslat náhradníka).

Rezervace míst

Rezervace jsou uzavřeny.

Do komentáře uveďte, prosím, své kontaktní a fakturační údaje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *